Vi er til for dig!

Alle medlemmer af Tandlægeforeningen, der har hovedbeskæftigelse i Region Sjælland er automatisk medlem af Region Sjællands Tandlægeforening - RSTF.

Vi ser det som vores opgave, at gøre dit arbejdsliv lidt lettere. Derfor vil du på vores hjemmeside finde tilbud om regionskurser for medlemmer og for teamet, og alle til en yderst favorabel pris! Du vil også finde links til relevant lovgivning i form af 'love, regler og bekendtgørelser'. Links til relevante faglige eller fagpolitiske nyheder. Klagesagsarbejde og Samarbejdsudvalget. Referater, regnskaber, kursusmateriale og nyhedsbreve. Så skal du kun søge ét sted! :o)

Alle oplysninger om organisationen, bestyrelse, navn og udvalg finder du ved et 'klik' på fanen Organisation.

REGIONSGENERALFORSAMLING 2023

13. oktober 2023. Kort referat af aftenens forløb.


Før generalforsamlingen gik i gang holdt TF's formand Susanne Kleist og vicedirektør Noa Jankovic et lille indlæg om, hvor TF står i dag, og hvilke opgaver man arbejder med. Noa gav i den forbindelse en god og spændende beskrivelse af 'det politiske spil på Christiansborg lange gange' og den evige kamp om interessevaretagelse og det, at få politikerne i tale. Og så blev det faktum, at TF fylder 150 år selvfølgelig også et issue.

Formanden, Henrik Harmsen, bød velkommen til de 27 fremmødte, hvoraf 2 deltagere var 'tandlæger under prøve' fra Iran! Positivt bekendtskab. Dirigentvalget faldt på RSTF's forretningsfører Poul Møller. Punkt 2 var formandens mundtlige beretning, hvor Henrik, foruden at lade den øvrige bestyrelse præsentere sig selv og deres roller, gav et fint ind- og overblik over, hvilke opgaver han og bestyrelsen arbejdede med og vægtede højest. Gav anledning til fin debat og gode input til en kommende tandlægeoverenskomst. Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger. Det samme gjorde sig gældende for det fremlagt budget. Valget fremgår som vist på billedet. Eneste minus var, at det ikke var muligt at finde en kandidat fra det offentlige område. Dirigent og formand takkede for 'god ro, orden og engagement' kl. 21:30.

DAGSORDEN 2023

Bestyrelsens sammensætning:
Formand Henrik Harmsen
Anni Rønman, Charlotte Holm-Busk, Jens Lætgaard, Kit Vibe-Hastrup, Minna Ørdam, Nicole Nielsen og Susanne Kleist.
Suppleanter:
Bjørn Anderson, Susanne B. Kristensen.

Regionskurser

Ingen kurser i øjeblikket!

INFO

"INFO" er vores nyhedsbrev, der ligger i dvale. Tidligere 'numre' kan stadig tilgås.

LÆS 'INFO'

Kalender

Al aktivitet i form af møder, TF-begivenheder og andre relevante datoer af fagpolitisk og efteruddannelsemæssig interesse vil du kunne finde her.

KALENDER

Referater

Efter hvert møde skrives der referat. Når referatet efterfølgende er godkendt af mødedeltagerne, så bliver det lagt på rstfnet, hvor du altid vil kunne finde det.

Referater fra øvrige regionsforeninger kan du finde på tdlnet.dk (link sidens øverste venstre hjørne) under: Om foreningen, Organisation, Udvalg, Udvalgsdokumenter, Dokumenter.

REFERATER

Privatlivspolitik

RSTF er en selvstændig juridisk enhed under Tandlægeforeningen. Vi er derfor, i lighed med sammenlignelige foreninger, underkastet reglerne formuleret i Datasikkerhedsbekendtgørelsen af 25. maj 2018. Region Sjællands Tandlægeforenings privatlivspolitik finder du via nedenstående link.

PRIVATLIVSPOLITIK

Regnskaber

Regnskaber og budgetter kan du finde her. Foreningsåret er fra 1. oktober - 30. september, mens regnskabsåret følger kalenderåret.

REGNSKABER

Sekretariatet ledes af Poul Møller - +45 2759 1939 - der også er webansvarlig. poulxtand@gmail.com

Siden er sidst opdateret den 13. november 2023.